อาจารย์ไก่เบอร์มงคล

095-789-5246

เปิดร้าน 17/10/2560

อัพเดท 02/02/2564

อาจารย์ไก่ เบอร์มงคล เป็นคนที่สนใจในเรื่องตัวเลขมานานแล้วด้วยความที่ชอบในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเป็นการส่วนตัว จึงได้มุ่งมั่นศึกษาภูมิปัญญาโบราณในศาสตร์ตัวเลขของจีนผนวกกับศาสตร์ตัวเลขของไทยประกอบกับด้วยที่ตัวเองทำงานอยู่ในวงการของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วทำให้มีประสบการณ์ในการดูตัวเลขมากมาย และด้วยชะตาฟ้าลิขิตทำให้มีชินแส ที่พบเจอกันโดยบังเอิญได้เข้ามาถ่ายทอดวิชาตรรกะศาสตร์ตัวเลขให้โดยตรง ผนวกกับ อาจารย์ไก่ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองและจากประสบการณ์ตรงของชีวิต จึงให้กำเนิดศาสตร์ในรูปแบบตนเอง คือ”ตรรกะศาสตร์ตัวเลข”

ติดต่อเรา

เบอร์โปรด
ผลรวม 52
ราคา 29,990 บาท