วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
ตั้งจิตอธิษฐาน นึกถึงเรื่องที่อยากถาม แล้วกดปุ่มเสี่ยงทาย
เลือกเซียมซีจากวัดดัง
วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
ศาลเจ้า ลิ้มโกเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
เซียมซีทำนายประจำวัน
วัดพระขาวชัยสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
วัดไผ่ตัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัดพระร่วง
วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี
วัดไผ่เงินโชคนาราม
วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
วัดหัวลำโพง (ศาลเจ้าพ่อปู่)
เซียมซีโบราณ
เซียมซีทำนายเนื้อคู่