เสี่ยงเซียมซี
เลือกเซียมซีจากวัดดัง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังฯ
พระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ศาลพันท้ายนรสิงห์ (เจ้าพ่อโคกขาม)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)
เจ้าแม่กวนอิม
วัดมหาบุศย์
วันนี้กินอะไร?
คุกกี้เสี่ยงทาย
เซียมซีญี่ปุ่น
วัดพระปฐมเจดีย์