เสี่ยงเซียมซี
เลือกเซียมซีจากวัดดัง
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อเสือ
หลวงพ่อโต วัดชัยชนะสงคราม (ท่าแค) จังหวัดตาก
วัดพนัญเชิง
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดมงคลบพิตร
วัดมังกรกมลาวาส
วัดสุทัศน์เทพวราราม
วัดหลวงพ่อโต
วัดหลวงพ่อโสธร
วัดพระปฐมเจดีย์
เซียมซีญี่ปุ่น
คุกกี้เสี่ยงทาย
วันนี้กินอะไร?
วัดมหาบุศย์
เจ้าแม่กวนอิม
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)
ศาลพันท้ายนรสิงห์ (เจ้าพ่อโคกขาม)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
พระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังฯ
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี วัดไชโยวรวิหาร
เซียมซีทำนายเนื้อคู่