วิเคราะห์หวย
พี่ฟลุ๊ค
16 สิงหาคม 2563
ดีดบน
6
4 - 6
42   43
64   61
ดีดล่าง
1
1 - 3
32   33
14   11