วิเคราะห์หวย
พี่ฟลุ๊ค
16 ธันวาคม 2564
ดีดบน
2
2 - 5
59   56
24   22
ดีดล่าง
4
0 - 4
09   06
44   42