บทความ

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ : สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อเบอร์โทรศัพท์

บทความ

สั่งซื้อเบอร์ติดต่อ 097-495-2456

1 . เราต้องดูก่อนกว่า เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนเหมาะกับอาชีพหน้าที่การงานและชีวิตของเรามากที่สุด และเมื่อเปลี่ยนเบอร์แล้วชีวิตของเราต้องเปลี่ยนเช่นกันตามความหมายของเบอร์

 

2.หลักในการเลือกเบอร์ที่เหมาะสมมีดังนี้

   2.1 ดูตัวเลขทั้งหมดของเบอร์ว่ามีกลุ่มหรือคู่เลขมงคลทั้งหมดกี่กลุ่มหรือคู่

   2.2 ดูความหมายของเบอร์นั้นว่าดีหรือไม

   2.3 เมื่อเทียบคู่แต่ละคู่แล้วได้เลขที่มีความหมายดีมากกว่าร้าย

   2.4 เมื่อเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันต้องได้ตัวเลขที่มีความหมายดีเหมาะกับตัวเรามากที่สุด

  2,744 view      10:25:11  07 พ.ย. 2560