เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.กรุงเทพฯ

ตั้งจิตอธิษฐาน นึกถึงเรื่องที่อยากถาม แล้วกดปุ่มเสี่ยงทาย
เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.กรุงเทพฯ